KİMLİK PAYLAŞIMI SİSTEMİ
TEKNİK BİLGİ

Teknik Bilgi

Kimlik Paylaşımı Sistemi web servislerinden faydalanabilmek için, bağlantı için kullanılan sistemin

XML Web Servislerini çağırabilme (SOAP 1.2)
WS-Security 1.1, WS-Trust 1.3 ve WS-SecurityPolicy 1.2 web servis güvenliği

standartlarını desteklemesi gerekmektedir.


KPS’de tek noktadan kimlik doğrulama (Single Sign On – SSO) yöntemi uygulanmaktadır. Web servis kullanıcıları doğrudan KPS üzerinden değil, ayrı bir güvenlik anahtarı servisinden (Security Token Service – STS) kullanıcı adı ve parolaları ile anahtar alarak, geçerli olduğu süre zarfında aynı anahtar ile KPS’ye çağrıda bulunabileceklerdir.


STS, WS-Security - UsernameToken güvenlik yöntemini kullanmaktadır ve transport seviyesinde SSL (secure sockets layer) ile korunmaktadır. KPS V2 ise WS-Security 1.1, WS-Trust 1.3 ve WS-SecurityPolicy 1.2 güvenlik yöntemlerini uygulamaktadır. KPS V2 Servisleri transport serviyesinde SSL ile, SOAP serviyesinde SAML V1.1 güvenlik anahtarı ile korunmaktadır.


Kullanıcılar kendilerine verilen kullanıcı adı ve parolaları ile STS’nin sunduğu güvenlik anahtarı sağlayıcı servise istekte bulunurlar. STS servis cevabı olarak SAML V1.1 türünde bir güvenlik anahtarı döner. Kullanıcılar bu güvenlik anahtarı ile KPS servislerine istekte bulunabilirler.


Güvenlik Standartları

Güvenlik; iki bağlantı noktası arasında, özel şifrelenmiş güvenli ağ bağlantısı kurularak sağlanmaktadır.

Ayrıca, her kuruma sisteme giriş yapabilmesi için bir kullanıcı adı ve şifre verilmektedir. Bu özel şifrelenmiş güvenli ağ bağlantısı;

Kullanıcıya ait kullanıcı adı ve şifrenin,
Kullanıcının yaptığı sorguların,
Kullanıcıya verilen yanıtların

üçüncü şahıslardan gizliliğini sağlamaktadır.

Sorgulama Nasıl Yapılır?

KPS’den iki farklı yöntem ile sorgulama yapılabilmektedir.
WEB SAYFALARI
Kullanıcılar, hazırlanmış KPS Web sayfalarına girerek ve mevcut menüleri kullanarak sorgulama yapabilmekte ve yazıcıdan ilgili dökümleri alabilmektedirler.

WEB SERVİSLERİ (XML) Kurumlar, kendi yazılımlarına yapacakları ekler veya geliştirecekleri yeni yazılımlar ile herhangi bir uygulama içerisinden KPS Web Servislerine erişerek sorgulama yapabilmektedir.


Yapılan Sorgulamalar İzleniyor mu?

KPS’den yapılan her türlü işlemin tarihi, saati, işlemi yapan kullanıcı ve yapılan sorgulama bilgileri (sorgu ve sonucu) geri izleme bilgisi olarak tutulur ve 8 yıl süreyle saklanır.
İzleme bilgileri sorgulanarak KPS’den yapılan işlemler takip edilir.


Temel Servis Bilgi

Kişi Bilgileri ile Kişi Sorgulama Servisi

Girdi parametrelerindeki kişi bilgilerine uyan kaydı tespit ederek T.C. Kimlik Numarasını gönderecektir.

Servise Ad, Soyad, Baba Ad, Doğum Yeri, Cinsiyet sorgulaması yapıldığında tekil kişiye ulaşılırsa kişiye ait son bilgisini getirmekdir. Birden fazla sonuç bulunması halinde Ad, Soyad, Baba Ad, Anne Ad, Doğum Günü, Doğum Ayı, Doğum Yılı, Doğum Yeri, Cinsiyet alanlarını isteyerek yeni sonucu bu alanlarla getirmektedir.


Cüzdan Satış Yeri Sorgulama Servisi

Girdi parametresi olarak girilen nüfus cüzdanı seri ve numarasına göre nüfus cüzdanının satıldığı ilçe ve nüfus cüzdanının türü bilgilerini gönderecektir.

2001 yılından önce tanzim edilmiş ve üzerinde TC Kimlik No bilgisi bulunmayan cüzdanlar için servise Seri ve Numarasına göre sorgu yapıldığında cüzdanın satıldığı mal saymanını ve cüzdan türü bilgisini dönmektedir.


T.C. Kimlik Numarası ile Kişi Bilgileri Sorgulama Servisi

Girdi parametresi olarak girilen T.C. Kimlik Numarasına sahip kişinin açık, ölüm, gaip ve vatandaşlıktan çıkma durumundaki kaydına ait bilgilerini gönderecektir.

Servise TC Kimlik No sorgulaması yapıldığında tekil kişiye ulaşılırsa kişiye ait son bilgisini getirmektedir.


Kimlik Numarası ile Mavi Kart Bilgisi Sorgulama Servisi

Girdi parametresi olarak girilen Kimlik Numarasının ait olduğu kişiye 9/5/2012 tarihinden sonra verilen en son mavi kart bilgilerini gönderecektir.

Servise Kimlik Numarası sorgusu yapıldığında, bu kimlik numarasına ait mavi kart bilgisi sonucu dönmektedir.


Seri ve No ile Mavi Kart Bilgisi Sorgulama Servisi

Girdi parametresi olarak girilen Seri ve No değerlerine sahip kişiye ait, 9/5/2012 tarihinden sonra verilen en son mavi kart bilgilerini gönderecektir.

Servise Seri No sorgusu yapıldığında, bu kimlik numarasına ait mavi kart bilgisi sonucu dönmektedir.


Kişi Bilgileri ile Mavi Kartlı Kişi Sorgulama Servisi

5901 sayılı kanunun 28. Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Türk vatandaşı olmadığı halde, ilgili madde gereğince kendisine tanınmış hakları bulunan kişilerin bilgilerini servise Ad, Soyad, Baba Ad, Doğum Yeri, Cinsiyet sorgulaması yapıldığında tekil kişiye ulaşılırsa kişiye ait son bilgisini getirmekdir. Birden fazla sonuç bulunması halinde Ad, Soyad, Baba Ad, Anne Ad, Doğum Günü, Doğum Ayı, Doğum Yılı, Doğum Yeri, Cinsiyet alanlarını isteyerek yeni sonucu bu alanlarla getirmektedir.


Kimlik Numarası ile Mavi Kartlı Kişi Sorgulama Servisi

5901 sayılı kanunun 28. Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Türk vatandaşı olmadığı halde, ilgili madde gereğince kendisine tanınmış hakları bulunan kişilerin bilgilerini servise TC Kimlik No sorgulaması yapıldığında tekil kişiye ulaşılırsa kişiye ait son bilgisini getirmektedir.


Yabancı Kimlik No ile Yabancı Kişi Bilgisi Sorgulama Servisi

Girdi parametresi olarak girilen Yabancı Kimlik Numarasına sahip Türkiye'de herhangi bir amaçla bulunma izni almış olan yabancı kişinin kaydındaki bilgilerini gönderecektir.


5490 sayılı kanunun 8. Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Türkiye’de bulunma izni olan yabancılar için oluşturulmuş nüfus kayıtlarındaki bilgilerini servise TC Kimlik No sorgulaması yapıldığında tekil kişiye ulaşılırsa kişiye ait son bilgisini getirmektedir.


Kişi Bilgileri ile Yabancı Kişi Sorgulama Servisi

Girdi parametrelerindeki kişi bilgilerine uyan kaydı tespit ederek Yabancı Kimlik Numarasını gönderecektir.

5490 sayılı kanunun 8. Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Türkiye’de bulunma izni olan yabancılar için oluşturulmuş nüfus kayıtlarındaki bilgilerini servise Ad, Soyad, Baba Ad, Doğum Yeri, Cinsiyet sorgulaması yapıldığında tekil kişiye ulaşılırsa kişiye ait son bilgisini getirmekdir. Eğer birden fazla sonuç varsa Ad, Soyad, Baba Ad, Anne Ad, Doğum Günü, Doğum Ayı, Doğum Yılı, Doğum Yeri, Cinsiyet alanlarını isteyerek yeni sonucu bu alanlarla getirmektedir.


Seri ve No ile Nüfus Cüzdanı Sorgulama Servisi

Girdi parametresi olarak girilen Seri ve No ya ait cüzdan bilgisi dönmektedir.

2001 yılından sonra tanzim edilmiş ve üzerinde TC Kimlik No bulunan cüzdanlar için servise Cüzdan Seri ve Numarası sorgusu yapıldığında, o Seri No’ya ait cüzdan bilgisi sonucu dönmektedir.


T.C. Kimlik Numarası ile Nüfus Cüzdanı Sorgulama Servisi

Girdi parametresi olarak girilen T.C. Kimlik Numarasının ait olduğu kişiye belirli bir tarihten sonra verilen en son nüfus cüzdanı bilgilerini gönderecektir.


Seri ve No ile Hukuken Geçersiz Cüzdan Sorgulama Servisi

Girdi parametresi olarak girilen Seri ve No ya göre hukuken geçersiz nüfus cüzdanlarının listesini gönderecektir.

2000 yılından önceki ve sonraki tüm Kayıp, Çalıntı, Hatalı Yazım ve İmha durumundaki cüzdanlar listelenecektir.


T.C. Kimlik Numarası ile Kayıp Cüzdan Sorgulama Servisi

Girdi parametresi olarak T.C kimlik numarası girilerek hukuken geçersiz cüzdan bilgisi gösterilecektir.Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS)

Web Map Service (WMS)

Web Map Service (WMS) OpenGIS® tarafından yayınlanmış olan ve HTTP üzerinden basit bir şekilde harita görüntüsü iletilmesini tanımlayan bir standarttır. Bir WMS talebi temelde görüntülenmek istenen coğrafi katmanları ve gösterilecek olan coğrafi alan sınırını içerir. Servis cevabı olarak bir veya birden fazla harita görüntüsü (JPEG, PNG, vs formatlarda) gönderilir ve bu görseller internet tarayıcılar tarafından doğrudan kullanıcıya sunulabilir. Ayrıca öznitelik verileri de iletilebilmektedir.


Web Feature Service (WFS)

Web Feature Service (WFS) yine OpenGIS® tarafından yayınlanmış olan ve HTTP üzerinden doğrudan coğrafi verinin paylaşımını tanımlayan bir standarttır. WMS’ten farklı olarak görüntü verisi (JPEG, PNG gibi) yerine vektörel veri (nokta-çizgi-poligon ve türevleri) iletimi amacı ile kullanılmaktadır.

WFS standardında birçok operasyon tanımlanmakla beraber, KPS kapsamında yalnızca okuma amaçlı olan aşağıdaki operasyonlar desteklenmektedir.

GetCapabilities

Servisin yeteneklerini listeleyen bir operasyondur. Cevap olarak servisin sunduğu coğrafi veri (feature) tipleri ve bu tipler üzerinde gerçekleştirilebilecek operasyonlar listelenir.


DescribeFeatureType

Girdi olarak gönderilen coğrafi veri tipinin detay tanımını döner.


GetFeature

Öznitelik ve/veya geometrik kriterlere göre coğrafi verinin sorgulanmasını sağlar ve cevap olarak ilgili coğrafi verinin geometri ve öznitelik bilgilerini döner.


WFS cevabı olarak gönderilen veri GML tabanlıdır ve söz konusu veri tipleri MAKS Adres Veri Modeli dokümanında detaylı olarak belirtilmektedir.