SIKÇA SORULAN
SORULAR


KİMLİK PAYLAŞIMI SİSTEMİNE (KPS) ÖN BAŞVURU AŞAMASINDA GELEN SORULAR

KPS’ye hangi kurumlar ön başvuru yapabilir?
Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer tüzel kişilikleri KPS ön başvuru yapabilir.KPS ön başvurusu nasıl yapılır?
https://kpsbasvuru.nvi.gov.tr web sayfasındaki “Yeni Kullanıcılar için KPS’ye İlk Adım” menüsünden çevrimiçi (online) ön başvuru yapılmakta olup, ön başvuru aşamaları ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.KPS ön başvuru aşamasında kurum idari kullanıcısı olarak kimi yazmalıyım?
Belediyelerde, Belediye Başkanı kabul edilmektedir.
Kaymakamlıklarda, Kaymakam veya vekili kabul edilmektedir.
Valiliklerde, Vali, Vali vekili veya Yardımcısı kabul edilmektedir.
İl Özel İdarelerinde, Genel Sekreter veya yardımcısı kabul edilmektedir.
Kamu kurumlarında, En az Daire Başkanı veya Üst Düzey Yönetici kabul edilmektedir.
Diğer tüm kurumlarda, kurumu temsile ve imza yetkisine sahip En az Müdür veya Üst Düzey Yönetici kabul edilmektedir.KPS ön başvurusunu kaydet dediğimde idari ve/veya teknik kullanıcı olarak yazdığım kişiler için bulunamadı hatası alıyorum. Ne yapmam gerekiyor?
KPS ön başvurusu için idari ve/veya teknik kullanıcı olarak girilen kişilerin, T.C. Kimlik No-Ad-Soyad bilgileri, nüfusa kayıtlı olduğu şekilde girilmelidir. İki adı olan kişilerde her iki ad girilmeli, kısaltma yapılmamalıdır. Alanlara girilen bilgilerin başına veya sonuna boşluklar bırakılmamalıdır.KPS ön başvurusunda idari ve teknik kullanıcı aynı kişi olabilir mi?
Hayır, aynı kişi olmaz.Teknik kullanıcı yetkilendirmek istiyoruz. Nasıl yapabiliriz?
- Teknik kullanıcı yetkilendirme işlemi kurumun idari kullanıcısı hesabı ile https://kpsv2.nvi.gov.tr adresinden sisteme giriş yaparak “yönetimsel” menüsü altında yer alan “kullanıcı işlemlerinden” yapabilmektedir.KPS ön başvurusunda kurum IP adresi olarak ne yazmalıyım?
Değişmeyen (statik) bir IP adresi yazmanız gereklidir. Bunu internet servis sağlayıcınızdan öğrenebilir veya edinebilirsiniz.KPS ön başvurusunda idari ve teknik kullanıcı e-posta adresine aynı adresi yazabilir miyim?
Hayır, ayrı e-posta adresleri yazılmalı. Ayrıca kurumsal e-posta var ise öncelikle kurumsal e-posta yazılmalıdır.KPS ön başvurusunda kurum adresimi bulamıyorum?
KPS ön başvurusu sayfasında yer alan adres bileşenleri kişilerin bağlı bulundukları belediyeler tarafından oluşturulan Ulusal Adres Veri Tabanındaki adres bileşenleridir. Kurum adresinizi bulamıyorsanız bağlı bulunduğunuz (numarataj işlemini yapan) belediye ile irtibata geçmeniz gereklidir.KPS ön başvurusunda idari kullanıcı ile ikili anlaşmayı imzalayacak kişi farklı olabilir mi?
Eğer kurum ücretli (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu dışında kalan kurumlar) ise aynı kişi olmasına gerek olmayıp, kuruma ait imza sirküsünde adı geçen üst düzey bir yöneticiyi resmi yazı ile ön başvuru aşamasında belirtmeniz gereklidir. Ücretsiz kurumlarda farklı kişi olamaz.KPS ön başvuru sayfasında istenen Firewall, anti virüs, saldırı tespit önleme sistemi ile ilgili bilgileri nereden alabiliriz?
Kurumunuzun bilgi işlem sorumlusundan öğrenebilirsiniz.Statik IP belgesini nasıl temin edebiliriz?
Statik IP’nin alındığı kurumdan (hizmet sağlayıcısından) temin edebilirsiniz.KPS ön başvurumu kaydettim. Ne yapmam gerekiyor?
Ön başvuru kaydetme işleminden sonra idari ve teknik kullanıcı e-posta adreslerine gönderilen e-postaların aktivasyonun yapılması gereklidir. İdari kullanıcı e-postası aktivasyon işlemi yapılmadan Genel Müdürlük tarafından onay verilemez.KPS ön başvuru sayfasını kaydettim ancak idari kullanıcı değişikliği yapmam gerekiyor. Nasıl yapabilirim?
KPS ön başvuru aşamasında idari ve/veya teknik kullanıcı değişikliği işlemi yapılamamakta olup, ön başvurunuzu ilgili büronun iptal etmesi ve yeni ön başvuru yapmanız gereklidir.KPS ön başvuru sayfasını kaydettim. İdari kullanıcı iletişim bilgilerini nasıl değiştirebilirim?
KPS ön başvuru aşamasında idari kullanıcı iletişim bilgileri değişikliği yapmanız mümkün olmayıp, ön başvurunuzu ilgili büronun iptal etmesi ve yeni ön başvuru yapmanız gereklidir.KPS ön başvuru sayfasını kaydettim. Teknik kullanıcı iletişim bilgilerini nasıl değiştirebilirim?
KPS ön başvuru aşamasında idari kullanıcı iletişim bilgileri değişikliği yapmanız mümkün değildir. Teknik kullanıcı iletişim bilgilerinde değişiklik olması durumunda KPS’ nin kullanımınıza açılmasından sonra değişiklik işleminizi yapabilirsiniz. (Ön başvuru aşamasında aktivasyon e-postasından sonraki tüm e-postalar idari kullanıcı e-postasına gönderilmektedir.)KPS ön başvuru sayfasını kaydettim ancak kurum IP adresimiz değişti, IP değişikliğini nasıl yapabilirim?
KPS ön başvuru aşamasında idari kullanıcı iletişim bilgileri değişikliği yapmanız mümkün olmayıp, KPS’nin kullanımınıza açılmasından sonra değişiklik işleminizi https://kpsbasvuru.nvi.gov.tr web adresinden idari kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak yapabilirsiniz.KPS ön başvurumuz sonuçlandıktan sonra kurumumuza hangi servisler açılacaktır?
KPS’ den faydalanan kurumaların yetkileri Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliğinin; Madde 9 – (1) “Alıcı kurumlar ve diğer kişilerin Kimlik Paylaşımı Sistemi veri tabanından hangi sorgulamaları yapabilecekleri ve hangi bilgileri alabilecekleri yürürlükteki ilgili mevzuat uyarınca yapılacak anlaşmalar çerçevesinde Bakanlıkça belirlenir“ hükmü uyarınca yetkilendirilmektedirler.Ön başvurudan sonra sistem hemen kullanıma açılıyor mu?
İkili Anlaşma aşamaları tamamlanıp ikili anlaşma karşılıklı imzalandıktan sonra sistem kullanıma açılmaktadır.Ön başvuru işlemini gerçekleştirdikten sonra gelen e-postanın aktivasyon işlemini yapamıyorum?
Gelen linki tarayıcınızın adres satırına yapıştırarak tekrar deneyiniz.KPS ön başvuru Aktivasyon işlemini gerçekleştirdim. Ne yapmam gerekiyor?
İdari kullanıcınız için belirtmiş olduğunuz mail adresi kontrol edilir ve gelen link tıklanarak istemiş olduğumuz evrakların çıktısı alındıktan sonra Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.Aktivasyon işlemi gerçekleştirildikten sonra gelen linki açamıyoruz. Neden?
Kişi idari kullanıcı değil ise gelen linki açamaz. Sadece idari kullanıcı belge dökümü alınacak linki açabilir.Yeni ön başvuru için istemiş olduğunuz evrakları idari kullanıcı e-posta adresinden çıktılarını alarak Genel Müdürlüğünüze gönderdim. Şimdi ne yapmalıyım?
Ücretli kurum (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu dışında kalan kurumlar) ise Genel Müdürlüğümüz Veri Paylaşımı Kurulu’nda değerlendirildikten sonra olumlu ya da olumsuz cevap dönülür. Olumlu değerlendirilen ön başvurular toplu şekilde Bakanlık Onayına gönderilir.Ön başvuru aşamamız Bakanlık Onayında görünüyor, şimdi ne yapmamız gerekiyor?
Bakanlık onayı çıktıktan sonra kurumunuz teknik hazırlık aşamasına aktarılacak olup, bununla ilgili e-posta idari kullanıcınıza gönderilecektir.Ön başvuru aşamamız teknik hazırlık aşamasında görünüyor, şimdi ne yapmamız gerekiyor?
Teknik hazırlık işleminin sona ermesinden sonra idari kullanıcınıza ikili anlaşma pdf formatında iki nüsha halinde olarak e-posta ile gönderilmektedir.İdari kullanıcımızın e-posta adresine ikili anlaşmalar geldi. Şimdi ne yapmalıyım?
İki nüsha halinde çıktılar alınır ve İdari kullanıcınıza her nüshası eksiksiz bir şekilde paraf ve imzaları tamamlandıktan sonra İki nüshada Genel Müdürlüğümüze posta ile gönderilir.İkili Anlaşma nüshalarını imzalayıp gönderdiğimiz halde neden sorgulama işlemi yapamıyoruz?
İkili Anlaşma imza aşamaları tamamlandıktan sonra sistem kullanıma açılır ve bir nüsha kuruma posta ile gönderilir. Kullanıma açıldığına dair e-posta idari kullanıcı e-postasına gönderilmektedir.Belediyemizde evlenme işlemlerini yapabilmek için evlenme ehliyet belgesine ihtiyaç duyulmaktadır. Ne yapmamız gerekiyor?
Evlenme ehliyet belgesi KPS üzerinden belediyelere sağlanan bir hizmettir. Bu hizmetten faydalanabilmek için https://kpsbasvuru.nvi.gov.tr adresinden KPS’ye ön başvuru yapılması gerekmektedir. İkili anlaşma imzalandıktan sonra ilgili hizmet kullanılabilir.KPS’ de kurumların ücretli veya ücretsiz olması neye göre belirlenmektedir?
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında yer almayan kurumlar ücretli, ilgili kanunda anılan kurumlar ise ücretsiz olarak KPS’ den faydalanmaktadırlar.


İKİLİ ANLAŞMA YENİLEME AŞAMASINDAKİ SORULAR

Adres değişikliği, İkili Anlaşma Yenileme/Başvuru Formu üzerinde yapılabilir mi?
Evet, yapılabilir.IP değişikliği, İkili Anlaşma Yenileme/Başvuru Formu üzerinden yapılabilir mi?
https://kpsbasvuru.nvi.gov.tr adresinden Yetkili Personel (idari kullanıcı) girişi yapıldıktan sonra “İdari İşlemler” menüsü altında Adres/IP Değişikliği İstek Formu doldurularak yapılması gerekmektedir.İkili Anlaşma Yenileme/Başvuru Formunu kaydedip Genel Müdürlüğünüze gönderdim ancak yazmış olduğum bilgilerde değişiklik oldu. Ne yapmalıyım?
İkili anlaşma yenileme başvuru talebiniz onaylandı e postası size ulaşana kadar değişiklik yapabilirsiniz. Yaptığınız değişikliğin kaydedildikten sonra yeniden Yenileme/Başvuru Forumu’nun çıktısı alınıp Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.


KİMLİK PAYLAŞIMI SİSTEMİ KULLANICILARI SORULARI

KPS’ nin kullanıma açıldığına dair e-posta geldi ancak sisteme giriş yapamıyorum, ne yapmam gerekiyor?
https://kpsbasvuru.nvi.gov.tr/Kps.aspx web adresinden idari kullanıcınıza ön başvuru aşamasında gönderilen kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak yeni şifre belirlemeniz gerekmektedir.KPS sorgulama işlemi hangi web adresinden yapılıyor?
https://kpsv2.nvi.gov.tr web adresinden kullanıcı adı şifreniz ile giriş yaptıktan sonra sorgulama işlemini yapabilirsiniz.KPS idari kullanıcı değişikliğini nasıl yapabiliriz?
https://kpsbasvuru.nvi.gov.tr adresinden idari kullanıcı talep formu doldurulup belge dökümü alındıktan sonra evrakın imzalanarak KPS büroya gönderilmesi gerekmektedir.Kurumumuza ait adres/IP değişikliğini nasıl yapabiliriz?
https://kpsbasvuru.nvi.gov.tr/Kps.aspx web adresinden idari kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak Adres/IP değişikliği istek formunun doldurularak çıktı alınıp, idari kullanıcı tarafından imzalandıktan sonra formun Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.Teknik kullanıcı olarak yetkilendirilen bir personelin yetkisinin iptal edilme işlemi nasıldır?
Kurum idari kullanıcısı kendi hesabından sisteme ( https://kpsv2.nvi.gov.tr) giriş yaparak yönetimsel menü altında yer alan kullanıcı işlemlerinden yetkisinin iptal edilmesi gerekir.İdari kullanıcı değişikliği yapmak veya teknik kullanıcı tanımlamak istediğimizde kullanıcı başka kurumun kullanıcısı uyarısı vermekte ne yapmamız gerekiyor?
İdari kullanıcı daha önce başka bir kurumda kullanıcı olarak tanımlanmış ve ayrıldıktan sonra oradaki yetkisi iptal edilmemiş ise sistem uyarı verir. Öncelikle ayrıldığı kurumdaki yetkisinin iptal edilmesi gerekmektedir. Daha sonra yeni kurumunda kullanıcı olarak tanımlanabilir.Parolamı unuttum, ne yapmalıyım?
https://kimlikdogrulama.nvi.gov.tr adresinden Parolamı Unuttum linki tıklanır ve doğrulama yapıldıktan sonra yeni parola üretilebilir veya Alo 199 Çağrı Merkezimize telefondan veya http://alo199.nvi.gov.tr web sayfasından çağrı kaydı bırakarak yeni şifre edinebilirsiniz.Ek Servis Talebi yapmak için ne yapmalıyım?
İdari kullanıcınız tarafından yönetimsel menüsünde yer alan ek servis talebinde bulunulmalı ve ek servis talep formunun Genel Müdürlüğümüze gelmesi beklenmektedir.


KPS ÜCRETLENDİRMESİ İLE İLGİLİ SORULAR

Katılım payı ne zaman, hangi dönemlerde gönderiliyor?
Her 3 ayda bir periyodik olarak.KPS katılım payı ödemesini ne zamana kadar yapabilirim?
Dönemi takip eden ayın sonuna kadar.KPS sorgu ücreti ne kadar?
Kimlik Paylaşımı ve Adres Kayıt Sistemi Üzerinden Alınan Bilgiler Karşılığında Katılma Payı Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’ e göre birim sorgu başına 2 kuruş (0,02 TL) olarak ücretlendirme yapılmaktadır.Kurum tarafından yapılan sorgu miktarı ve ücret tutarını görebiliyor muyuz?
KPS idari kullanıcısı kullanıcı adı ve şifresi ile https://kpsv2.nvi.gov.tr web adresinden “yönetimsel” başlığı altında dönem tarih aralığı belirtilerek görebilmektedir.